แอร์เซอร์วิส ล้างแอร์ ท่าพระ ล้างแอร์บ้าน รัชดา-ท่าพระ ฝั่งธน แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ3 จรัญ13 จรัญ35 บริการล้างแอร์ใกล้ฉัน

ล้างแอร์ ท่าพระ

ล้างแอร์ รัชดา-ท่าพระ ใกล้ฉัน บริการ ล้างแอร์ ท่าพระ ช่างล้างแอร์ ล้างแอร์บ้าน รัชดา-ท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ3 จรัญ13 จรัญ35 ร้านล้างแอร์ ใกล้ฉัน รัชดา-ท่าพระ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ พื้นที่ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญสนิทวงศ์ อรุณอมรินทร์ อิสรภาพ วังเดิม รัชดาภิเษก เราพร้อมให้บริการ แอร์เซอร์วิส หมู่บ้าน ที่พัก สำนักงาน อ๊อฟฟิต โรงงาน รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม
ล้างแอร์ ท่าพระ ช่างล้างแอร์ ล้างแอร์บ้าน รัชดา-ท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ3 จรัญ13 จรัญ35 ร้านล้างแอร์ ใกล้ฉัน รัชดา-ท่าพระ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ พื้นที่ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญสนิทวงศ์ อรุณอมรินทร์ อิสรภาพ วังเดิม รัชดาภิเษก เราพร้อมให้บริการ แอร์เซอร์วิส หมู่บ้าน ที่พัก สำนักงาน อ๊อฟฟิต โรงงาน รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม ล้างแอร์ หมู่บ้านอยู่เจริญ หมู่บ้านดีพร้อม หมู่บ้านทวีสุข หมู่บ้านรัตนพล หมู่บ้านเทวะทหะคาม หมู่บ้านวานา สาธร- ท่าพระ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่

ร้านล้างแอร์ ทีม ช่างล้างแอร์ บริการ ล้างแอร์ ท่าพระ ฝั่งธน ช่างแอร์ แอร์เซอร์วิส ล้างแอร์บ้าน ธนบุรี ครบเครื่อง เรื่องแอร์ หากคุณกำลังค้นหา ล้างแอร์ ใกล้ฉัน ล้างแอร์บ้าน ใกล้บ้าน พื้นที่ ท่าพระ ฝั่งธน, รัชดา-ท่าพระ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ พื้นที่ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญสนิทวงศ์ อรุณอมรินทร์ อิสรภาพ วังเดิม รัชดาภิเษก เราพร้อมให้บริการ แอร์เซอร์วิส แอร์บ้าน ครบวงจร เราพร้อมให้ บริการ ล้างแอร์ ด้วยใจรักในงาน บริการด้าน แอร์เซอร์วิส ด้วยความ ซื่อสัตย์ จริงใจ ต่อลูกค้า เป็นอย่างยิ่ง บริการงาน ทีม ช่างแอร์ ล้างแอร์ ท่าพระ ฝั่งธน แอร์เซอร์วิส ตาม หมู่บ้าน ที่พัก สำนักงาน อ๊อฟฟิต ร้านอาหาร อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม ท่าพระ

ร้านล้างแอร์ ใกล้ฉัน บริการ ล้างแอร์ ท่าพระ ช่างล้างแอร์ ล้างแอร์บ้าน รัชดา-ท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ3 จรัญ13 จรัญ35 ร้านล้างแอร์ ใกล้ฉัน รัชดา-ท่าพระ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ พื้นที่ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญสนิทวงศ์ อรุณอมรินทร์ อิสรภาพ วังเดิม รัชดาภิเษก เราพร้อมให้บริการ แอร์เซอร์วิส หมู่บ้าน ที่พัก สำนักงาน อ๊อฟฟิต โรงงาน รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม
ช่างล้างแอร์ ใกล้ฉัน บริการ ล้างแอร์ ท่าพระ ช่างล้างแอร์ ล้างแอร์บ้าน รัชดา-ท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ3 จรัญ13 จรัญ35 ร้านล้างแอร์ ใกล้ฉัน รัชดา-ท่าพระ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ พื้นที่ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญสนิทวงศ์ อรุณอมรินทร์ อิสรภาพ วังเดิม รัชดาภิเษก เราพร้อมให้บริการ แอร์เซอร์วิส หมู่บ้าน ที่พัก สำนักงาน อ๊อฟฟิต โรงงาน รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม

กรุงเทพมหานคร บ้าน ที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม สิ่งปลูกสร้าง การคมนาคม ต่างๆ มีอยู่จำนวนมาก ส่ิงเหล่านี้ ล้วนตกอยู่ในภาวะอากาศฝุ่น ละออง ปกคลุม ในแต่ละวัน ต้องเผชิญกับมลพิษ ทางอากาศ ที่ปกคลุมเกือบทั้งปี ฝุ่นละออง ทำให้ เกิดเชื้อโรค ต่อทางเดินหายใจ เป็นสาเหตุ ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ตามมา เนื่องจากสาเหตุ มลพิษ ทางอากาศ ที่เราได้สัมผัส อยู่ประจำ ทุกวัน

ฝุ่นละออง นอกจากเป็น มลพิษทางอากาศ ยังถูกดูดซับฝังตัวอยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะด้านนอกที่อยู่อาศัย หรือ ภายใน ที่อยู่อาศัย นั่นจึงเป็นสิ่งจำเป็น ที่เราจะต้อง ล้างแอร์ ดูแลเครื่องปรับอากาศ กันเป็นอยู่ประจำ ทุก 6 เดือน หรือมากกว่านั้น เราพร้อมให้ บริการ ล้างแอร์ ด้วยใจรักใน งานบริการด้าน ล้างแอร์บ้าน ท่าพระ ด้วยความ ซื่อสัตย์ จริงใจ ต่อลูกค้า เป็นอย่างยิ่ง ด้วยหลักการทำงาน ของ ทีมช่างแอร์ เรา ได้ยึดมั่นเสมอมา

“คืนอากาศ สดชื่น สู่บ้านคุณ..กับเรา หน่วยกู้ความเย็น

ครบเครื่อง เรื่องแอร์ Air-con Bangkok

แอร์เซอร์วิส ครบเครื่อง เรื่องแอร์

แอร์เซอร์วิส บริการ งานแอร์ เครื่องปรับอากาศ ครบวงจร

❄ ล้างแอร์บ้าน ❄ ซ่อมแอร์บ้าน ❄ ติดตั้งแอร์บ้าน ❄ ย้ายแอร์บ้าน ❄ ถอดแอร์บ้าน ❄ ขายแอร์ พร้อมติดตั้ง ช่างแอร์ รัชดา-ท่าพระ

ล้างแอร์ ท่าพระ

ช่างแอร์ ล้างแอร์ ใกล้ฉัน ท่าพระ บริการ ล้างแอร์ ท่าพระ ช่างล้างแอร์ ล้างแอร์บ้าน รัชดา-ท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ3 จรัญ13 จรัญ35 ร้านล้างแอร์ ใกล้ฉัน รัชดา-ท่าพระ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ พื้นที่ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญสนิทวงศ์ อรุณอมรินทร์ อิสรภาพ วังเดิม รัชดาภิเษก เราพร้อมให้บริการ แอร์เซอร์วิส หมู่บ้าน ที่พัก สำนักงาน อ๊อฟฟิต โรงงาน รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม
ล้างแอร์ ท่าพระ ใกล้ฉัน บริการ ล้างแอร์บ้าน รัชดา-ท่าพระ ช่างล้างแอร์ ล้างแอร์ รัชดา-ท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ3 จรัญ13 จรัญ35 ร้านล้างแอร์ ใกล้ฉัน รัชดา-ท่าพระ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ พื้นที่ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญสนิทวงศ์ อรุณอมรินทร์ อิสรภาพ วังเดิม รัชดาภิเษก เราพร้อมให้บริการ แอร์เซอร์วิส หมู่บ้าน ที่พัก สำนักงาน อ๊อฟฟิต โรงงาน รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม
บริการ ล้างแอร์ ท่าพระ แอร์เซอร์วิส ครบวงจร พื้นที่ รัชดา-ท่าพระ ฝั่งธน แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ พื้นที่ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญสนิทวงศ์ อรุณอมรินทร์ อิสรภาพ วังเดิม รัชดาภิเษก ช่างแอร์ เซอร์วิส ด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ ซื่อตรง ต่อลูกค้า รักในงาน แอร์เซอร์วิส ราคา ยุติธรรม รับผิดชอบต่องาน ไม่ทิ้งงาน มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ความเป็นช่าง บริการที่ดีต่อลูกค้า

ล้างแอร์ ทุกยี่ห้อชั้นนำ

 • ล้างแอร์ Amena
 • ล้างแอร์ Aufit
 • ล้างแอร์ Aux
 • ล้างแอร์ Beko
 • ล้างแอร์ Candy
 • ล้างแอร์ Carrier
 • ล้างแอร์ Casper
 • ล้างแอร์ Central Air
 • ล้างแอร์ Changhong
 • ล้างแอร์ Chiq
 • ล้างแอร์ Daikin
 • ล้างแอร์ Daisenko
 • ล้างล้างแอร์ Electrolux
 • ล้างแอร์ Eminent
 • ล้างแอร์ Focus
 • ล้างแอร์ Fujibishi
 • ล้างแอร์ Fujitsu
 • ล้างแอร์ General
 • ล้างแอร์ Gree
 • ล้างแอร์ Haier
 • ล้างแอร์ Hisense
 • ล้างแอร์ Hitachi
 • ล้างแอร์ Hyundai
 • ล้างแอร์ Kent
 • ล้างแอร์ Kindai
 • ล้างแอร์ LG
 • ล้างแอร์ Mavell
 • ล้างแอร์ MDV
 • ล้างแอร์ Midea
 • ล้างแอร์ Misushita
 • ล้างแอร์ Mitsubishi Electric Mr.Slim
 • ล้างแอร์ Mitsubishi Heavy Duty
 • ล้างแอร์ Mitsui Chofu Electric
 • ล้างแอร์ Mitsuta Electric
 • ล้างแอร์ Mono Cool
 • ล้างแอร์ Otoko
 • ล้างแอร์ Panabishi
 • ล้างแอร์ Panasonic
 • ล้างแอร์ PSI
 • ล้างแอร์ Saijo Denki
 • ล้างแอร์ Samsung
 • ล้างแอร์ Sharp
 • ล้างแอร์ Singer
 • ล้างแอร์ StarAire
 • ล้างแอร์ Supreme
 • ล้างแอร์ Tasaki
 • ล้างแอร์ TCL
 • ล้างแอร์ Technico
 • ล้างแอร์ Toshiba
 • ล้างแอร์ Tosot
 • ล้างแอร์ Trane
 • ล้างแอร์ UniAire
 • ล้างแอร์ Unimaster
 • ล้างแอร์ Whirpool
 • ล้างแอร์ Xiaomi
 • ล้างแอร์ York

หากคุณกำลัง มองหา ร้านล้างแอร์ ช่างล้างแอร์ ใกล้ฉัน เราพร้อมให้บริการ แอร์เซอร์วิส ครบวงจร. เราพร้อมให้ บริการ งาน ล้างแอร์ ด้วยใจรักในงานบริการ แอร์เซอร์วิส ด้วยความ ซื่อสัตย์ จริงใจ ต่อลูกค้า เป็นอย่างยิ่ง บริการงาน โดย ช่างแอร์ ธนบุรี แอร์เซอร์วิส

ล้างแอร์ แล้วดียังไง มาดูข้อดีกันดีกว่า ?

 • หลังการ ล้างแอร์ เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน ของท่าน ที่ใช้เป็นอยู่ประจำ จะมีประสิทธิภาพ การทำงานได้ดีขึ้น ทำให้แอร์ของท่าน ยืดอายุการใช้งาน ไม่เสียง่ายเพราะแอร์สะอาด
 • ลดเชื้อโรค สิ่งสกปรก ที่ได้หมักหมด อยู่ใน เครื่องแอร์ ของท่าน หลังทำการ ล้างแอร์ จะทำให้รู้สึกว่า ลมแอร์ อากาศ สดชื่น ขึ้นทันท
 • การล้างแอร์ เปรียบเสมือนการดูแล บำรุง ดูแล แอร์ ของท่าน ก็จะไม่เสียง่าย เพราะ แอร์ของท่าน ได้มีการดูแลตลอด
 • หมดปัญหา อาการน้ำหยด ของท่องน้ำทัิ้ง ที่จะอุดตัน เพราะ ล้างแอร์ ทุกครั้ง ช่างแอร์ จะฉีดน้ำ ด้วยปั้มแรงดันสูง เข้าไปท่อน้ำทิ้ง เพื่อทะลุทะลวง สิ่งสกปรกภายใน น้ำทิ้ง ไม่ให้อุดตัน
 • ประหยัดไฟ ขึ้น เนื่องจากแอร์ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่า หล้งการ ล้างแอร์ แล้ว แอร์ ของท่านจะ ลมเแรง เย็นเร็ว เสียงเงียบ แถมประหยัดไฟ เพราะแอร์สะอาด ไม่ได้ทำงานหนัก

เมื่อไหร่ ถึงจะได้เวลา ล้างแอร์ ?

 • โดยปกติแล้ว สิ่งแวดล้อม สภาวะที่มีฝุ่นละออง มลพิษ ไม่เยอะ ควรจะ ล้างแอร์ ที 6 เดือน 1 ปี ต่อ 2 ครั้ง
 • หากบ้าน ที่อยู่อาศัย ที่อยู่ มีฝุ่น ละอองเยอะ แป้งฝุ่น หรือ ขนสัตว์เลี้ยง เป็นปัญหาหนัก ที่จะเกิดขึ้นกับแอร์แน่นอน เพราะจะไปอุดตัน แอร์ของท่าน และ เป็นที่ อาศัยของ เชื้อโรค หากท่านอยู่ในภายใต้ สภาวะเช่นนี้ แนนำให้ ล้างแอร์ 4 เดือน ต่อ ครั้ง เพื่อเป็นการฆ่าเเชื้อโรค ลมอากาศ หายใจ สดชื่น และดีต่อสุขภาพ ของผู้อยู่อาศัย

ธนบุรี แอร์เซอร์วิส หากคุณกำลัง ค้นหา ล้างแอร์ ใกล้ฉัน ล้างแอร์บ้าน ใกล้บ้าน พื้นที่ ราษฎร์บูรณะ และ ใกล้เคียง เราพร้อมให้บริการ แอร์เซอร์วิส ครบวงจร. เราพร้อมให้ บริการ งาน ล้างแอร์ ด้วยใจรักในงานบริการ แอร์เซอร์วิส ด้วยความ ซื่อสัตย์ จริงใจ ต่อลูกค้า เป็นอย่างยิ่ง บริการงาน โดย ช่างแอร์ ธนบุรี แอร์เซอร์วิส

แอร์เซอร์วิส ล้างแอร์ ฝั่งธน ชนิดแอร์ ๆ เช่น

แอร์บ้าน แบบติดผนัง

แอร์แบบติดผนัง หรือ แอร์วอลไทป์ (Wall Type) เป็น แอร์ที่เราเห็นกันบ่อย และ นิยมใช้กันโดยทั่วไป ตามบ้าน ที่อาศัย แอร์ติดผนัง มีรูปแบบเล็กกะทัดรัด ออกแบบให้เข้ากับห้องได้ดี เหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่ น้อย เช่น ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องโฮมเธียร์เตอร์ หรือห้องอื่น ๆ ที่มี ขนาดเล็ก ไม่ใหญ่โตมากเกินไป เหมือน ห้องประชุมสัมนา ประมาณนี รูปแบบทันสมัย สวยงาม และมีให้เลือกหลากหลาย มีเสียงเงียบ ไม่เสียงดัง รบกวนบ้านอื่น. แอร์แบบติดผนัง หรือ แอร์วอลไทป์ (Wall Type) เนื่องจากเป็นแอร์ขนาดเล็ก คอยล์เย็น ก็จมีขนาดเล็ก ตามขนาดของแอร์ ซึ่งมีผล ทำให้ คอยล์ ของแอร์ สกปรก และอุดตัน ได้ง่ายกว่า แอร์ขนาดใหญ่กว่า

แอร์แบบติดผนัง หรือ แอร์วอลไทป์ (Wall Type)

แอร์เซอร์วิส ล้างแอร์ ท่าพระ ล้างแอร์บ้าน รัชดา-ท่าพระ ฝั่งธน แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ3 จรัญ13 จรัญ35 บริการล้างแอร์ใกล้ฉัน

แอร์แบบติดผนัง หรือ แอร์วอลไทป์ (Wall Type) เป็นแอร์ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทุกสมัย ผู้ผลิต แอร์เครื่องปรับอากาศ จึงมีการพัฒนาตัวสินค้าภายใต้แบรนด์ ตัวเอง ได้อย่างต่อเนื่อง ณ ปัจจุบัน ทำให้มี แอร์แบบติดผนัง หรือ แอร์วอลไทป์ มีออกมาจำนวนมาก

แอร์บ้าน แบบตั้ง หรือ แบบแขวน (Ceiling/Floor Type)

แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน (Ceiling/Floor Type) เป็น แอร์ เครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องปรับอากาศ ที่เหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่ตั้งแต่ พื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องดูหนัง ฯลฯ ไปจนถึงห้องที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ห้องประชุม มินิมาร์ท อ๊อฟฟิต สำนักงาน หรือ ห้องอื่น ๆ ที่มีพื้นที่มาก ๆ. แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน (Ceiling/Floor Type) นั้น สามารถเลือกการติดตั้งแอร์ สองรูปแบบ คือ แบบตั้งพื้น และ แขวนเพดาน ของห้อง สะดวกในใช้งานได้หลากหลาย และ เข้าได้กับทุกสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการติดตั้งได้ดี

แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน (Ceiling/Floor Type)

แอร์เซอร์วิส ล้างแอร์ ท่าพระ ล้างแอร์บ้าน รัชดา-ท่าพระ ฝั่งธน แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ3 จรัญ13 จรัญ35 บริการล้างแอร์ใกล้ฉัน

แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน (Ceiling/Floor Type) มีข้อเสียคือ ผู้ผลิต ไม่ค่อยมีรูปแบบให้ผู้ใช้ ได้เลือกมากนัก เหมือน แอร์แบบติดผนัง แอร์วอลไทป์ (Wall Type)

แอร์บ้าน แบบฝังเพดาน ( Built-In Type)

แอร์แบบฝังเพดาน ( Built-In Type) แอร์ฝังฝ้าเพดาน แอร์สี่ทิศทาง เป็น แอร์ เครื่องปรับอากาศ ที่เน้นความสวยงาม ให้เข้ากับ ฝ้าเพดาน การติดตั้งแอร์ นั้นจะต้องติดตั้ง โดยการซ่อน หรือฝังอยู่ใต้ฝ้า ของเพดานห้อง แอร์แบบฝังเพดาน ( Built-In Type) แอร์ฝังฝ้าเพดาน แอร์สี่ทิศทาง นั้น เหมาะกับ ห้องที่ต้องการ สวยหรู มีระดับ เน้นความสวยงาม เมื่อติดตั้งแล้ว จะมองเห็นแอร์ น้อยที่สุด เพราะตัวแอร์ จะอยู่แนวเดียวกันกับเพดาน และ ติดได้อย่างลงตัว สวยงาม

แบบฝังเพดาน ( Built-In Type)

แอร์เซอร์วิส ล้างแอร์ ท่าพระ ล้างแอร์บ้าน รัชดา-ท่าพระ ฝั่งธน แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ3 จรัญ13 จรัญ35 บริการล้างแอร์ใกล้ฉัน

แอร์แบบฝังเพดาน ( Built-In Type) แอร์ฝังฝ้าเพดาน แอร์สี่ทิศทาง ค่อนข้างจะ ติดตั้งตัว คอล์ยเย็น แอร์ ยาก เพราะต้อง การติดตั้งแอร์ ต้องทำการฝัง กับ เพดานห้อง ให้อยูแนวเดียวกัน และสวยงาม อีกทั้ง การดูแลรักษา ค่อนข้างจะไม่สะดวก สำหรับงานเซอร์วิส บริการ ดูแล

แอร์บ้าน แบบหน้าต่าง ( Window type)

แอร์แบบหน้าต่าง ( Window type) เป็น แอร์ เครื่องปรับอากาศ ชนิดที่ได้รวมทั้ง คอนเดนซิ่ง ยูนิต และ แฟนคอยล์ ยูนิต หรือ เข้าใจ ง่ายๆ คือ คอล์ยเย็น และ คอล์ยร้อน อยู่ภายในเครื่องเดียวกัน แอร์แบบหน้าต่าง ( Window type) นั้นสามารถ ติดตั้งแอร์ ได้โดย ทำการติดตั้งที่ผนังห้องได้เลย การติดตั้ง ไม่ต้องเสียเวลาเดินท่อน้ำยา ให้ยุ่งยาก นิยมติดตั้งบริเวณตรง ช่องหน้าต่าง หรือผนัง. แอร์แบบหน้าต่าง ( Window type) มีข้อดี คือประหยัดพื้นที่ เนื่องจากไม่ต้องใช้พื้นที่ติดตั้งแยกคอล์ยเย็น คอล์ยร้อน เหมือนเช่นแอร์ ประเภทอื่น และ ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินท่อน้ำยา

แอร์แบบหน้าต่าง ( Window type)

แอร์เซอร์วิส ล้างแอร์ ท่าพระ ล้างแอร์บ้าน รัชดา-ท่าพระ ฝั่งธน แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ3 จรัญ13 จรัญ35 บริการล้างแอร์ใกล้ฉัน

แบบหน้าต่าง ( Window type) จะมีประสิทธิภาพในการทำความเย็นสูงกว่าแบบอื่นๆ เนื่องมาจาก แอร์ประเภทนี้ ไม่ได้มีการเดินท่อน้ำยา จึงทำให้ ความร้อน ไม่สามารถ แทรกซึมตามท่อน้ำยา ได้ ส่วนข้อเสีย แอร์แบบหน้าต่างจะ มีเสียงดัง ที่มาจากการทำงานของ คอมเพรสเซอร์แอร์ ที่เป็นสาหตุ ที่ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของตัวเครื่องและผนัง แอร์แบบหน้าต่าง

แอร์บ้าน แบบเคลื่อนที่ ( Movable Type)

แอร์แบบเคลื่อนที่ ( Movable Type) เป็น แอร์ เครื่องปรับอากาศ อีกหนึ่งแบบ ที่ไม่ต้องทำการติดตั้ง ใดๆ ทุกอย่างรวมกันอยู่ในเครื่องเรียบร้อย สามารถเคลื่อนย้าย เข็นไปใช้ได้ทุกพื้นที่ ท่านต้องการจะใช้งาน แถมการใช้งาน ก็สะดวกสบาย เพียงเสียบปลั๊กใช้ได้เลย แอร์แบบเคลื่อนที่ ( Movable Type) เป็นแอร์ ที่มีขนาดเล็ก กะทัดรัด การใช้งาน ท่านสามารถเข็นไปได้ใช้ได้ทุกพื้นที่ ทั้งในห้อง และกลางแจ้ง

แบบเคลื่อนที่ ( Movable Type)

แอร์เซอร์วิส ล้างแอร์ ท่าพระ ล้างแอร์บ้าน รัชดา-ท่าพระ ฝั่งธน แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ3 จรัญ13 จรัญ35 บริการล้างแอร์ใกล้ฉัน

แอร์แบบเคลื่อนที่ ( Movable Type)เป็นแอร์ ที่เหมาะกับห้องขนาดเล็ก ไม่ใหญ่มาก แต่สะดวก ในการเคลื่อนที่ ได้ทุกที่ เมื่องต้องการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น นอกห้อง เป็น ด้านนอก ประสิทธิภาพการทำความเย็นต่ำกว่า เนื่องจากเป็นระบบเปิดเมื่อนำไปใช้ ด้านนอก ที่ไม่ใช่ห้องแบบปิด

แอร์บ้าน แบบตู้ตั้ง ( Package Type)

แอร์แบบตู้ตั้ง ( Package type) เป็น แอร์ เครื่องปรับอากาศ ที่มีลักษณะคล้ายตู้ มีขนาดสูง และเป็นแอร์ ที่มีกำลังลมที่แรง ให้ความเย็นดี. แอร์แบบตู้ตั้ง ( Package Type) นั้น เหมาะกับบริเวณที่มีผู้คนเข้าออกอยู่ตลอดเวลา เช่น ร้านให้บริการ ร้านมินิมาร์ท สะดวกซื้อ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านที่มีการติดต่อ ประสานงาน ผุ้คนเข้าออก ตลอดเวลา. แอร์แบบตู้ตั้ง ( Package Type) เป็นแอร์ ที่ ติดตั้ง ได้ง่าย เพียงแค่ ติดตั้งแอร์ โดยการวางกับพื้นได้เลย ไม่ต้องทำการยึด แยก เดินท่อ แยกชิ้นส่วนใดๆ มีความสามารถในการทำความเย็นได้เร็ว เพราะเนื่องจากมีใบพัดลมแอร์ ขนาดใหญ่ ที่ทำให้กำลังลมแรง

แอร์แบบตู้ตั้ง ( Package type)

แอร์เซอร์วิส ล้างแอร์ ท่าพระ ล้างแอร์บ้าน รัชดา-ท่าพระ ฝั่งธน แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ3 จรัญ13 จรัญ35 บริการล้างแอร์ใกล้ฉัน

แอร์แบบตู้ตั้ง ( Package type) มีข้อเสียคือ หากมีพื้นที่จำกัด เวลาท่านได้ ติดตั้งแล้ว ตัวแอร์จะกินพื้นที่ ทำให้ เสียพื้นที่เสียในการใช้ประโยชน์ ใช้สอย

ล้างแอร์ ช่างแอร์ จะมีขั้นตอนทำงาน ยังไง?

มาดูลำดับ และขั้นตอน ล้างแอร์ นั้น ช่างแอร์ ทำการปฏิบัติงาน ยังไง. ก่อนจะทำการ ล้างแอร์ ทุกครั้ง ช่างแอร์ จะทำการ ตรวจเช็ค แอร์ เครื่องปรับอากาศ ของลูกค้า ว่า แอร์ทำงานปรกติใหม ตรวจเช็ค ความเย็น รีโมท การทำงานต่าง ๆ ของแอร์ หากไม่พบสิ่งผิดปรกติ แอร์ ของลูกค้า ทำงานปรกติ ไม่เสีย ช่างแอร์ จะดำเนินการ ล้างแอร์ ตามขั้นตอนดังนี้

 • ช่างแอร์ จะทำการ ถอดแผ่นกรอง ฟิลเตอร์ กรองอากาศ สิ่งสกปรก ออกมา
 • ทำการถอดหน้ากากแอร์ บานสวิง สาย อุปกรณ์ต่าง ๆ มอร์เตอร์ บานสวิง มอร์เตอร์ พัดลม สายกราวด์ ตัวรับสัญญาณ รีโมทคอนโทรล เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง ฯลฯ
 • ถอดถาดน้ำทิ้ง เพื่อเอามาทำความสะอาด ส่วนที่ถอดออกมา ช่างแอร์ จะนำไปทำการ ล้าง ทำความสะอาด เช่น ฟิลเตอร์ หน้ากาก บานสวิง ฯลฯ
 • ใช้พลาสติกห่อหุ้ม ป้องกันน้ำกระเด็นใส่ ในส่วนที่เป็น แผงวงจร อิเล็กโทรนิค
 • ช่างแอร์ ทำการ คลุมผ้าใบ แล้วทำการ ฉีดอัดตรงท่อน้ำทิ้งเพื่อให้น้ำทะลุ ทะลวงสิ่งอุดตันในท่อน้ำทิ้ง ด้วย ปั้มแรงดันน้ำสูง
 • ฉีดล้าง ด้วย ปั้มแรงดันน้ำสูง ที่บริเวณ ฟินคอยล์แอร์ โดยใช้ระยะห่งพอดี ไม่ให้แรงดันน้ำกระทบ ฟินคอยล์แอร์ มากเกินไป. หากแอร์ ของท่าน สกปรกมาก น้ำที่ผ่านการ ชำระล้างนั้น จะสีดำมาก ๆ เพราะน้ำที่ฉีดเข้าไปนั้นได้ทำการ ชะล้าง สิ่งสกปรก ออกมาปนกันน้ำ อย่างได้เห็นชัด. ช่างแอร์ จะทำการ ล้างแอร์ จนกว่า น้ำที่ฉีดล้าง ออกนั้นหายดำ คือให้น้ำที่ ล้างแอร์ มานั้นให้ใส่สะอาด
 • ช่างแอร์ จะใช้ พัดลม โบลเวอร์ พลังลมแรง เป่าที่ ฟินคอยล์แอร์ เป่าลม ให้แห้ง สะอาด
 • ทำความสะอาด ฉีดน้ำ ปั้มแรงดันน้ำสูง ที่คอล์ยร้อน ส่วนที่ตั้งอยู่ด้านนอก ทำความสะอาด บริเวณ ฟินคอยล์แอร์ ล้างสิ่งสกปรกออก
 • ช่างแอร์ ทำการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของแอร์ ให้อยู่ในสภาพเดิม พร้อมใช้งาน
 • ทำการ ทดสอบ ความเย็น และ การทำงานของแอร์ โดยใช้ แอมป์มิเตอร์ วัดค่า กระแสไฟ, การทำงานของแอร์ พร้อมให้ลูกค้า ทดสอบความเย็น

คำถามยอดฮิต ล้างแอร์ ต้องเติมน้ำยาแอร์ ไหม?

ทุกครั้งที่ ล้างแอร์ ต้อง เติมน้ำยาแอร์ไหม? เป็น คำถามยอดฮิต ติดอันดับต้นๆ จาก ลูกค้า หลายๆ ท่าน ที่มีความสงสัย เกี่ยวกับ การเติมน้ำยาแอร์. แอร์บ้านเราเป็นระบบปิด หมุนเวียน เหมือนตู้เย็นที่เราใช้กันทุกๆวันที่บ้าน น้ำยาตู้เย็นไม่หมดฉันใด น้ำยาแอร์บ้านเรา ก็ไม่หมด ฉันนั้น นั้นหมายถึง ตู้เย็น และ แอร์ของท่าน ไม่มีอาการรั่วซึมในระบบความเย็น หากมีปัญหาดังกล่าว ต้องแก้ปัญหา โดยการตรวจหา เช็ครั่ว แล้วทำการ เชื่อมปิดรอยรั่ว เสียก่อนค่อย เติมน้ำยา เข้าไปในระบบ ไม่งั้น ก็ต้องเติมตลอด เพราะ เติมไป รั่วไป ไม่มีสิ้นสุด. หากแอร์ท่านไม่มีปัญหา ปรกติ ไม่มีการเติมน้ำยาแน่นอน เพราะในแอร์ของท่านมีน้ำยาเพียงพออยู่แล้ว. แล้วสรุปจะ เติมน้ำยาแอร์ ได้ไหมล่ะ? สามารถเติมได้ ช่างแอร์ จะทำการ เติมน้ำยาแอร์ ในกรณีตรวจเช็ค และ ซ่อมแอร์ให้ท่าน โดยช่างแอร์ ต้องแจ้งถึงปัญหา ให้ลูกค้าทราบให้ลูกค้าทราบ เมื่อจะทำการ เติมน้ำยาแอร์ กรณีดังนี้

 • เติมนำยาแอร์ เพื่อ เช็ครั่ว ต้อง เติมนำยาแอร์ เข้าไปในระบบ เสียก่อนเพื่อ เช็คจุดรั่ว ของแอร์ กรณีนี้ยังไง ก็ต้อง เติมน้ำยาแอร์ เข้าไป หลัง ทำการซ่อมรั่วก่อน
 • เติมน้ำยาแอร์ กรณีพบการรั่ว ระบบรั่ว น้ำยาแอร์พร่อง ไม่เย็น แต่ ลูกค้า ยังไม่ซ่อมรั่ว ลูกค้า ต้องการให้เติม น้ำยาแอร์ เองเพื่อที่จะใช้ไปก่อน สักระยะหนึ่ง เช่น ในกรณี อาการรั่วแบบซึม ๆ แอร์รั่วตามด ตามดจะเล็กขนาดไหน ต้องเปรียบเทียบรอยรั่วแอร์ เท่ากับ ตามด เพื่อให้มองเห็นภาพ จะรูเล็กขนาดไหน ก็รั่วได้ น้ำยาจะหมดเร็ว หรือ ช้า ก็อยู่ที่ขนาดของการรั่วซึม

น้ำยาแอร์ แต่ละชนิดที่ใช้กันโดยทั่วไป คือ น้ำยาแอร์ R22 แรงดันน้ำยา 70-80 PSI น้ำยาแอร์ R32 แรงดันน้ำยา 150-160 PSI น้ำยาแอร์ R410a แรงดันน้ำยา 150-160 PSI

ก่อน ล้างแอร์ เราตระหนัก ให้ความสำคัญ ปกป้อง ดูแลป้องกัน สิ่งของภายในห้อง ลูกค้า

ช่างล้างแอร์ ใกล้ฉัน บริการ ล้างแอร์ ท่าพระ ช่างล้างแอร์ ล้างแอร์บ้าน รัชดา-ท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ3 จรัญ13 จรัญ35 ร้านล้างแอร์ ใกล้ฉัน รัชดา-ท่าพระ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ พื้นที่ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญสนิทวงศ์ อรุณอมรินทร์ อิสรภาพ วังเดิม รัชดาภิเษก เราพร้อมให้บริการ แอร์เซอร์วิส หมู่บ้าน ที่พัก สำนักงาน อ๊อฟฟิต โรงงาน รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม

ช่างแอร์ ที่ดี ต้องมี จรรยาบรรณ ความเป็น ช่างแอร์ เซอร์วิส ต่อลูกค้า ด้วย จริงใจ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ไม่ทิ้งงาน รักษาคุณภาพ การทำงาน ราคายุติธรรม

แอร์เซอร์วิส ล้างแอร์ ท่าพระ ล้างแอร์บ้าน รัชดา-ท่าพระ ฝั่งธน แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ3 จรัญ13 จรัญ35 บริการล้างแอร์ใกล้ฉัน

ท่าพระ แอร์เซอร์วิส

ไลน์ เบอร์โทร Qr code ติดต่อ ช่างล้างแอร์ แอร์เซอร์วิส ล้างแอร์ ท่าพระ ล้างแอร์บ้าน รัชดา-ท่าพระ ฝั่งธน แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ เพชรเกษม จรัญ3 จรัญ13 จรัญ35 บริการล้างแอร์ใกล้ฉัน

ล้างแอร์ ท่าพระซ่อมแอร์ ท่าพระติดตั้งแอร์ ท่าพระย้ายแอร์ ท่าพระช่างแอร์ ท่าพระขายแอร์ ท่าพระ ร้านแอร์ ท่าพระ

ท่าพระ ฝั่งธน เป็นแขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ แยก ท่าพระ เป็นจุดตัดระหว่าง ถนนเพชรเกษม, ถนนจรัญสนิทวงศ์ และ ถนนรัชดาภิเษก ช่วงรัชดา-ท่าพระ ถนนจรัญสนิทวงศ์ มีซอย จรัญสนิทวงศ์ ในพื้นที่หลายซอย ทีมงาน ช่างแอร์ ท่าพระ ฝั่งธน แอร์เซอร์วิส ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ติดตั้งแอร์ ย้ายแอร์ ถอดแอร์ และ ขายแอร์ จำหน่าย เครื่องปรับอากาศ ทุกยี่ห้อชั้นำ พื้นที่ ซอยต่าง ๆ ซอยคี่ เช่น จรัญ1 จรัญ3 จรัญ5 จรัญ7 จรัญ9 จรัญ11 จรัญ13 ซอยคู่ เช่น จรัญ2 จรัญ4 จรัญ6 จรัญ8 จรัญ10 จรัญ12 ฝั่ง ถนนเพชรเกษม ซอยคี่ ซอยเพชรเกษม 1 เพชรเกษม 3,5,7,9,11,13,15,17 ซอยคู่ ซอยเพชรเกษม 2,4,6,8,10,12,14, 16 พื้นที่ ถนน เพชรเกษม และ จรัญฯ ตามถนนตรอก ซอก ซอยต่าง ๆ อรุณอมรินทร์ อิสรภาพ วังเดิม รัชดาภิเษก วัดดีดวด เคหะทอง พงษ์จิตต์ อยู่วิทยา ทเวทหะคาม พาณิชยการธนบุรี ตัณฑวุฒิ ศักดิ์เจริญ อำนวยสุข คริสตจักร มีนมณี มิตรสัมพันธ์ สตรีจารุวัฒน์ จําเนียรสุข